Een website van    

Wat is assetmanagement

Assetmanagement is het management van (primair fysieke) assets met het doel daar meerwaarde mee te creëren voor de organisatie. Het strekt zich uit over de gehele levenscyclus van assets: van selectie tot en met afstoting en alle fasen daartussen. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie en haar stakeholders. Het bestaan van assets en alle aan assets gerelateerde activiteiten zijn terug te herleiden naar de doelstellingen en het beleid van de organisatie. In ISO 55000 wordt dit “alignment” genoemd.

Asset

Een asset iets dat waarde voor een organisatie heeft. Wat deze waarde is, en welke vorm deze waarde heeft, is afhankelijk van de organisatie en haar stakeholders. Voorbeelden van fysieke assets zijn: een installatie, machines, voertuigen, infrastructuur, kunstwerken, gebouwen, etc.

Assetmanagementsysteem 

Om goed assetmanagement uit te kunnen voeren is een assetmanagementsysteem nodig. Dit systeem geeft structuur aan alle elementen (processen, activiteiten en data) van assetmanagement. In de norm ISO 55000 is weergegeven wat de elementen en verbanden van een goed assetmanagementsysteem zouden moeten zijn.

Assetmanagement in uw organisatie

De wijze waarop assetmanagement wordt uitgevoerd en hoe het assetmanagementsysteem er precies uit ziet kan voor elke organisatie anders zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de:

  • grootte van de organisatie;
  • hoeveelheid en complexiteit van de assets;
  • risicobereidheid van de organisatie en haar stakeholders.

Assetmanagement staat niet op zich. Het overlapt deels met gebieden zoals operations/exploitatie, control/financiën, HR, risicomanagement en QHSE. Het is van beland dat onderlinge processen en activiteiten goed met elkaar zijn geïntegreerd.

Naar mate een organisatie elementen van assetmanagement meer beheerst, wordt het assetmanagement meer "volwassen" (mature) genoemd. Het voldoen aan ISO 55000 is hierbij een basisniveau. Let wel: grotere mate van volwassenheid is niet voor elke organisatie noodzakelijk. Ook kunnen binnen één organisatie voor verschillende aspecten van assetmanagement verschillende maten van volwassenheid wenselijk zijn.

Assetmanagement game

 

Samen het assetmanagement in uw organisatie verbeteren? Begin met deze op ISO 55000 gebaseerde workshop.

Lees meer...

Links